Pagamento

Métodos de pago

Soportamos unha gama ámplia de tarxetas bancarias: VISA, Maestro, Mastercard, AMEX, JCB…

Seguridade de pago

Usamos un TPV virtual xestionado Abanca para o proceso de pago, certificado e seguro. Na web non se almacena ningún dato da tarxeta de pago do cliente.

Seguridade do sitio web

A nosa web está protexida por un certificado SSL de Let’s Encrypt, que asegura que en todo momento a comunicación entre o navegador do cliente e o servidor web está cifrada e os datos do cliente están protexidos.